ترکیب بدن

در فیزیولوژی فعالیت ورزشی، ترکیب بدن اغلب به معنای تقسیم بدن به یک مدل دو جزئی توده بدون چربی و توده چربی است. هدفِ روش های فراوان سنجش ترکیب بدن، تعیین وزن مطلوب یک فرد است.

چاقی یک مشکل جدی سلامتی است که با افزایش خطر ابتلای فرد به بیماری سرخرگ کرونری، پرفشاری خون، انسداد ریوی، ورم مفاصل، دیابت نوع دوم و سرطان، امید به زندگی را کاهش می دهد.

چربی بدنی خیلی کم نیز برای سلامتی خطر دارد، زیرا بدن به مقدار معینی چربی برای وظایف فیزیولوژیایی طبیعی نیاز دارد.

اگر شما نگران سلامت، آمادگی، عملکرد ورزشی یا زیبایی خود هستید باید بدانید آنچه اهمیت دارد وزن شما نیست، بلکه این است که چقدر از وزن را چربی تشکیل داده است. اگر چه اندازه گیری وزن به سادگی امکان پذیر است، ولی تعیین میزان چربی بدن دشوار است. معمولاً در آزمایشگاه ها از روش هایی چون چربی زیر پوستی، دورسنجی، وزن کشی زیر آب، هدایت الکتریکی، اشعۀ ایکس و روشهای دیگر استفاده می شود.

مقادیر مختلف چربی بدنی برای مردان در جدول زیر ارائه شده است.

مقادیر مختلف چربی بدنی برای زنان در جدول زیر ارائه شده است.

 

برای خرید بسته نرم افزاری ترکیب بدن کلیک کنید.