دورها(محیط سنجی WHR)

اندازه گیری یک دور صرفا سنجش یک محیط است که به ابعاد طولی مثل اینچ یا میلی متر منجر می شود. نسبت دور کمر به باسن که توزیع چربی و درصد چربی و یا هر دو را نشان می دهد، با افزایش خطر بیماری های قلبی-عروقی ارتباط دارد. افرادی که نسبت دور کمر به باسن بالایی دارند، دو برابر بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته، پرفشاری خونی، دیابت، بیماری های مثانه و مرگ قرار دارند. این الگوی چربی بر متابولیسم کبد تاثیر منفی دارد، زیرا موجب رهایش مستقیم چربی به درون گردش خون سیستم کبدی از راه سلول های چربی نزدیک به شکم می شود. از آن جا که محیط کمر به تنهایی با میزان چربی شکمی ارتباط دارد، به عنوان برآورد کننده ی عوامل خطر و مرگ و میر استفاده می شود.

نسبت های معیار دور کمر به دور باسن(سرینی) عبارتند از نسبت کمتر از ۸۶-۸۰ درصد در زنان و یا نسبت کمتر از ۱۰۰-۹۵ درصد در مردان، شاخصی برای جلوگیری از خطر بروز بیماری های گوناگون به شمار می روند. نسبت های بالاتر از ۹۴ درصد در مردان جوان و بالاتر از ۸۲ درصد در زنان جوان، سلامت را به طور جدی تهدید می کند. با وجود این، اگر محیط کمر به تنهایی بیشتر از ۱۰۲ سانتیمتر در مردان و یا در زنان بیشتر از ۸۰ سانتیمتر باشد شاخصی از افزایش خطر نسبی است.

 

روش های دو دوری و سه دوری (پژوهش سلامتی نیروی دریایی)

در روش دو دوری و سه دوری، از اطلاعات حجم نمونه بزرگی از زنان و مردان نیروی دریایی آمریکا استفاده شده است. در مقایسه با وزن کشی زیر آب، همبستگی های زیاد تا متوسطی – بین ٪۹۰ و ٪۸۵ – و خطای استاندارد منطقی  ٪۲.۷ و ٪۳.۷  دارند.

روش دو دوری که مربوط به آقایان است، دور کمر از بالای ناف و دور گردن به سانتیمتر اندازه گیری می شوند.

روش سه دوری که مربوط به خانم ها است، علاوه بر دور کمر از بالای ناف و دور گردن، دور باسن (سرینی) به سانتیمتر اندازه گیری می شود.

 


جهت محاسبه درصد چربی بدن به روش محیط سنجی داده های زیر را وارد کنید.

آقا      خانم

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

 

فرمول محاسبه چربی برای مردان در زیر آمده است.

در این فرمول a1 محیط کمر به سانتیمتر و a2 محیط گردن به سانتیمتر است و h قد به سانتیمتر می باشد.

فرمول محاسبه چربی برای زنان عبارتست از:

در این فرمول a3 محیط لگن به سانتیمتر و متغیرهای دیگر مانند فرمول مردان است.

برای بدست آوردن وزن ایده‌آل برای مردان از فرمول زیر استفاده شده است.
۰٫۸۶/(وزن بدون چربی بدن)
و برای زنان از فرمول زیر
۰٫۸۰/(وزن بدون چربی بدن)