شاخص توده بدن(BMI)

شاخص توده بدن (BMI) واژه ای است که از سوی کیز و همکارانش درسال۱۹۷۲مطرح شد .این شاخص همچنین به شاخص کوئیتلت به نام مبتکر آن (۱۸۶۹) که گاهی پدر آنتروپومتری نیز نامیده میشود معروف است. معروف ترین شاخص وزن–قد یعنی شاخص توده بدن برای طبقه بندی افراد با توجه به آمادگی جسمانی وابسته به سلامتی آنها میزان چاقی و خطر مرگ و میر آنها استفاده شده است.

 

 

شاخص توده بدن زیاد، با بیماری های گوناگون مثل دیابت نوع II، پر فشار خونی و بیماری های قلبی ارتباط دارد. با استفاده از BMI به عنوان شاخصی از اضافه وزن، بررسی جمعیت شناسی سال ۲۰۰۰ نشان داد که شاخص توده بدن مردان و زنان سفید پوست و سیاه آمریکایی در دهه گذشته پیوسته در حال افزایش بوده است. این موضوع باعث شیوع بیماری ۵۴٫۹ درصد اضافه وزن در ایالات متحده ی امریکا شده است. ایالات متحده بالا ترین میانگین BMI را در جوامع غربی دارد. با توجه به محاسبه های خانگی که بیش از ۳۰۰۰ بزرگسال بالای ۶۵ سال درآن شرکت داشتند، مشخص شد افراد با BMI بسیار پایین یا بسیار بالا در معرض خطر زیاد اختلالات عملکردی قرار دارند. بدیهی است BMI نقش مهمی در تعیین استاندارد های اضافه وزن ( BMI   بیشتر یا مساوی ۲۵ ) و چاقی ( BMI بیشتر یا مساوی ۳۰ ) در مطالعات اپیدمیولوژیکی دارد.

برای محاسبه شاخص توده بدن (BMI) ، وزن بدن را بر حسب کیلوگرم بدست آورده و قد را به متر تبدیل کنید. و نسبت وزن به مجذور قد (قد به توان دو) را محاسبه نمایید.

 


جهت محاسبه شاخص توده بدن داده های زیر را وارد کنید.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

 

شاخص توده بدن به عنوان شاخص چاقی محدودیت های دارد، زیرا عامل ترکیب وزن بدن به شمار نمی رود. عواملی مانند سن، نژاد، ساختار بدن و اندازه استخوان بندی بر ارتباط بین BMI و درصد چربی بدن تاثیر می گذارد. بنابراین استفاده از BMI به عنوان شاخص چاقی، به طبقه بندی های نادرستی از کم وزنی، اضافه وزن و چاقی منجر می شود. به همین جهت برای ارزیابی توزیع چربی باید از سایر شاخص های تن سنجی مانند چین پوستی یا محیط سنجی استفاده شود.

برای محاسبه نتایج شاخص توده بدن از نمودار زیر استفاده شده  است.

BMI مناسب گروه‌های سنی مختلف

۱۹-۲۴ سال = ۲۲         ۳۴-۲۵ سال = ۲۳          ۴۴-۳۵ سال = ۲۴

۴۵-۵۴ سال = ۲۵         ۶۴-۵۵ سال = ۲۶         ۶۵ سال به بالا = ۲۷

برای محاسبه وزن مطلوب از BMI استفاده شده است. بدون در نظر گرفتن سن وسط ۱۸٫۵ تا ۲۵ یعنی ۲۱٫۷۵ مطلوب در نظر گرفته شده است. و برای سن خاص هم مقدار BMI در بالا داده شده است.