چین پوستی سه نقطه ای

 

برای نمایش توضیحات و مکان های اندازه گیری چربی زیرپوستی کلیک کنید.

برای خرید کالیپر برای اندازه گیری چین پوستی کلیک کنید.

 


جهت محاسبه درصد چربی بدن به روش چین پوستی سه نقطه ای داده های زیر را وارد کنید.


آقا     خانم

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


 

برای محاسبه درصد چربی بدن در مردان به روش سه نقطه‌ای از فرمول زیر استفاده شده است.

و برای زنان از این فرمول استفاده شده‌است.

در فرمول‌های بالا S مجموع سه چین پوستی به میلیمتر و a سن به سال است.
برای بدست آوردن وزن ایده‌آل برای مردان از فرمول زیر استفاده شده است.
۰٫۸۶/(وزن بدون چربی بدن)
و برای زنان از فرمول زیر
۰٫۸۰/(وزن بدون چربی بدن)