چین پوستی هفت نقطه ای

برای نمایش توضیحات و مکان های اندازه گیری چربی زیرپوستی کلیک کنید.

برای خرید کالیپر برای اندازه گیری چین پوستی کلیک کنید.


جهت محاسبه درصد چربی بدن به روش چین پوستی هفت نقطه ای داده های زیر را وارد کنید.


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.


آقا      خانم

 

برای محاسبه درصد چربی بدن در مردان به روش هفت نقطه‌ای از فرمول زیر استفاده شده است.

و برای زنان از این فرمول استفاده شده‌است.

در فرمول‌های بالا S مجموع هفت چین پوستی به میلیمتر است و a سن به سال است.
برای بدست آوردن وزن ایده‌آل برای مردان از فرمول زیر استفاده شده است.
۰٫۸۶/(وزن بدون چربی بدن)
و برای زنان از فرمول زیر
۰٫۸۰/(وزن بدون چربی بدن)